SR ROTTESTOP

Generel information

Det er en illusion at tro vi kan udrydde rotterne, SR ROTTESTOP hindrer rotter i at komme ind i afløbssystemet fra kloakkerne.

SR ROTTESTOP har ingen bevægelige dele og er vedligeholdelsesfri. Fremstillet i rustfrit stål.

SR ROTTESTOP er afprøvet på Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

SR ROTTESTOP er anerkendt af Statens Skadedyrs-Laboratorium.

SR ROTTESTOP er VA-godkendt.

SR ROTTESTOP er fremstillet i dimensionen 110 mm, og kan tilsluttes eksisterende installationer ved brud af overgangsstykker.

SR ROTTESTOP leveres med og uden rensestykke.

SR ROTTESTOP har Rørforeningens VVS-nr.: 154351.116 + 154351.016.

 


SR-Stål A/S
Rosenkæret 33
Postboks 143
2860 Søborg
Tel +45 39530400
Fax: +45 39671613 
info@sr-staal.dk 

 
Hovedsiden  • Målskitser  •  Godkendelser  •  Brochure  •  Kontakt
SR Stål A/S © 2007 • THEMCOM